GDPR

In het kader van de privacywetgeving, stellen wij onze vertrouwelijkheidsverklaring ter beschikking met betrekking tot de berscherming van de persoonlijke gegevens.

Indien u nadere toelichting wenst, kan u zich wenden tot de directie via info@floren.be of Tel +32 3 313 81 98.

Hoogachtend,

 

De directie.

 

Bijlage : Privacy verklaring Floren