Kwaliteit

CONSISTENTIE

Al de gevelstenen van Steenbakkerij Floren zijn BENOR-en CE-gekeurd. Ze voldoen aan de norm NBN B23-002. Om deze certificaten te behalen, wordt het bedrijf gedurende het jaar meermaals gecontroleerd door middel van productie-en millieuaudits.

Bekijk hier het BENOR-certificaat

Bekijk hier het CE-certificaat

ESTHETIEK

Gevelstenen worden blootgesteld aan diverse vormen van vervuiling tijdens de levensduur van een gebouw. Wanneer we de weersomstandigheden in beschouwing nemen, merken we invloeden van vorst, water en zonlicht. De bouwheer moet op zoek naar een oplossing die tegelijk deze drie factoren neutraliseert.

NATUURLIJKE BESCHERMING

Onze stenen hebben de eigenschap een natuurlijke bescherming te bieden tegen diverse vormen van vervuiling. Dit zijn de drie belangrijkste karakteristieken die helpen om weerstand te bieden tegen vervuiling :

  • Lage wateropname < 10% voor de overgrote meerderheid van onze producten
  • Hoge drukweerstand >50N/mm²
  • Vorstbestendig : onze stenen zijn zeer vorstbestendig (klasse F2 volgens code NBN EN 771-1)